Men zegt wel dat dingen die de moeite waard zijn nooit makkelijk zijn. Net als elk succesvol bedrijf zijn ook wij de nodige hobbels tegengekomen. Maar ook als het kon, zouden we daar niets aan veranderen! Waarom? Omdat we op deze reis ontzettend veel geleerd hebben en onze diensten in de echte wereld hebben kunnen testen. En onze klanten profiteren van die jarenlange ervaring.

ONZE STRATEGIE
De wereld van werk is volop in beweging. De grote trends die achter die beweging zitten, zijn overal om ons heen te zien. Vergrijzing, globalisering, technologische ontwikkelingen en social media. Mensen denken tegenwoordig heel anders over werk en carrière dan vorige generaties. Niet iedereen wil een vaste baan voor het leven. Bovendien heeft de overheid een steeds kleinere rol bij het bepalen van de persoonlijke werksituatie. Als gevolg hiervan neemt de behoefte aan flexibele oplossingen voor werk en werken verder toe. Dit geldt voor lager en hoger opgeleiden, tijdelijke en vaste banen, grote en kleine bedrijven. De markt voor hr-dienstverlening blijft op langere termijn sterk groeien. Onze missie is om de wereld van werk te ontwikkelen. Dit doen wij voor iedereen die met werk te maken heeft: onze klanten, kandidaten, medewerkers en de maatschappij als geheel. In de hele wereld, en zeker ook in onze thuismarkt Nederland. Dit doen we vooral door het meest betrouwbare consultancybureau te zijn. We maken onze betrouwbaarheid waar door onze kennis en vaardigheden te delen met onze klanten, zodat zij hun leven kunnen inrichten zoals zij dat zelf willen. De pijlers daarvoor hebben we vastgelegd in onze vernieuwingsagenda.
ONZE CULTUUR

Onze mensen
Al onze professionals delen bepaalde kwaliteiten en kernwaarden. Ze zijn ambitieus, professioneel, resultaatgericht en enthousiast. Onze bedrijfscultuur is er een uit duizenden door onze belangrijkste troef: onze mensen. Zij leveren allemaal een unieke bijdrage met hun professionaliteit, passie en ambitie. Ondernemerschap en vakmanschap vormen de basis van onze identiteit.

Onze dienstverlening
Wij zijn ervan overtuigd dat wij ons van onze concurrentie onderscheiden door onze uitstekende dienstverlening. We focussen ons op een extreem hoge kwaliteit  en diepgaande kennis van de markten en sectoren. U ziet dit terug doordat we uw ambitie centraal stellen en actief met u meedenken.

DUURZAAMHEID

TMC Consultancy is een maatschappelijk betrokken organisatie en daarom lid van SDG Nederland (www.sdgnederland.nl). Met onze duurzame bedrijfsvoering zetten we ons in om de wereld een stukje toekomstbestendiger te maken. Zorg voor mens en maatschappij is dus onderdeel van ons dagelijks werk. Hiernaast hebben we aandacht voor de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu en voor onze verantwoordelijkheid in de keten.

Bijdragen aan SDG's
De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen sinds 2015 de mondiale agenda die een einde wil maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. TMC Consultancy heeft drie doelen gekozen waaraan wij aantoonbaar bijdragen met onze bedrijfsvoering en strategie.

‘Waardig werk en economische groei ’ (SDG 8) en ‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’ (SDG 17) hangen bij TMC Consultancy direct samen en zit verweven in onze missie, namelijk om de wereld van werk te ontwikkelen. Dit doen wij samen met onze partners voor iedereen die met werk te maken heeft: onze klanten, kandidaten, medewerkers en de maatschappij als geheel. In de hele wereld, en zeker ook in onze thuismarkt Nederland.

De kleur groen is niet voor niets groot onderdeel van ons logo. Wij dragen actief bij aan ‘Klimaatactie’ (SDG 13) door het beperken van de footprint van onze eigen bedrijfsvoering en anderen te stimuleren dat ook (meer) te doen.

De SDG's die we gekozen hebben zijn opgenomen in de kernwaarden van onze organisatie en daarmee ons ethisch kompas.

Scroll naar boven