Consultancy

TMC - Consultancy streeft ernaar om uit te blinken in consultancy. Om de beste te zijn, dat is ons doel. Daarbij is de betekenis van consultancy voor TMC Consultancy erg breed. Je kunt hierbij denken aan Werving & Selectie, detachering, global sourcing, en allerlei andere manieren van contractbemiddeling tussen professionals en organisaties. Wij bieden als dienstverlener flexibele capaciteitsoplossingen aan onze opdrachtgevers. Hoe dit proces verder werkt, leggen we u hieronder uit.

Uitzendburo, recruiting, detachering of werkgever? Het inzetten van (tijdelijke) professionals kan op vele manieren. Hieronder leggen we de verschillen uit tussen uitzenden,

Wat is uitzenden?
Aan de ene kant van het spectrum zitten de uitzendburo's. Zij leveren tijdelijk personeel, vaak de wat praktisch opgeleide mensen, maar niet perse gespecialiseerd. De medewerkers van een uitzendburo proberen een werkgever te matchen met de geschikte werkzoekende, aan de juiste kandidaat voor de job. Het kan gaan om parttime-jobs, tijdelijke opdrachten, fulltime projecten, vakantiewerk en stages.

Wat is recruitment?
Recruitment, ook wel Werving & Selectie genoemd, is het proces van in contact komen, selecteren en voorstellen van de best gekwalificeerde kandidaat voor een personele behoefte. Om de juiste kandidaat te vinden voor uw openstaande vacature kunt u een recruitmentburo inschakelen. Een recruitmentburo krijgt betaald voor het vinden van geschikte kandidaten. Er zijn verschillende recruitmentburo's die focussen op meestal specialistische nichemarkten. Daarnaast zijn er ook buro's die zich focussen op specifieke branches en vakgebieden. Zo zijn er buro's die zich specialiseren op het vinden van enkel CEO en CFO functies. Nadat ze een aantal kandidaten hebben geselecteerd en voorgesteld voor een kennismakingsgesprek met hun opdrachtgever, zit hun taak erop.

Wat is detachering?
Detachering is kort gezegd het ‘verhuren’ van professionals aan een derde partij. Organisaties die niet alleen de kandidaten vinden en voorstellen maar ze ook in dienst nemen, vallen onder de noemer detacheringsburo's. Deze organisaties hebben er baat bij om niet alleen de beste kandidaten te vinden maar streven ernaar om beste kandidaten te vinden en in dienst te nemen, het liefst voor een langere periode. Het is in dat geval ook te verwachten dat zij investeren in hun personeel met opleidingen, trainingen en persoonlijke ontwikkeltrajecten. Voor een detacheerder is het belangrijk om de vaardigheden en ervaring van hun werknemers die zij detacheren zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag die er in de markt leeft. Rekruteren van de juiste kandidaten is daarbij maar een eerste stap. Recruitment speelt dus een belangrijke rol in detachering van een kandidaat.

Waar past TMC Consultancy binnen dit spectrum?
Kort gezegd, wij zijn van alle markten thuis, maar onderaan de streep is TMC Consultancy detacheerder. TMC Consultancy rekruteert daarom alleen wanneer er een opdracht is gegund met een specifiek functieprofiel, waarbij we vooral gespecialiseerd zijn in stategische functies. Doordat we ons met name toeleggen op deze specialistische functies kunnen we ons beter richten op dit vakgebied. Zo hebben we bijvoorbeeld jaarlijks verschillende sessies, met presentaties van gerenomeerde namen uit het vakgebied.

Wat doen onze Strategie Consultants?
Onze Strategy consultants worden door klanten ingehuurd om hen te ondersteunen bij strategische besluitvorming. Hieronder vallen zaken als het ontwikkelen van strategieën en tot zekere hoogte ook het ten uitvoer brengen van deze plannen. Aangezien het maken van strategische besluiten binnen de verantwoordelijkheid van CxO’s en (senior) managers vallen, werken strategy consultant vaak voor het bestuur en topmanagement van organisaties. Zo kunnen strategische adviseurs bedrijven helpen bij het definiëren van hun visie, missie en strategie, of hun ondersteunen bij het toetreden tot nieuwe markten of het aanpassen van hun business modellen

Overheden en publieke instellingen schakelen strategy consultants in om mee te denken over hun economisch beleid, terwijl in het geval van fusies en overnames, strategy consultants advies geven rondom de strategische elementen van het M&A ( Mergers & Acquisitions) proces, zoals het opstellen van een M&A strategie, het uitvoeren van commerciële due dilligenge, het creëren van business cases voor fusies en overnames, en het ontwerpen van een roadmap voor de integratie van bedrijven die samen verder gaan.

Bovendien houden strategy consultants zich ook bezig met strategieën voor alle belangrijke bedrijfsonderdelen. Zo kunnen strategie adviseurs bijvoorbeeld gevraagd worden om commerciële strategieën op te stellen voor de Marketing& Saler-afdeling, met strategisch advies over pricing, consumentenkanalen en product market combination. In het geval van HR, kunnen strategy consultants bijdragen in de vorm van human capital strategieën en business cases voor talentmanagement, terwijl in het operations domein strategische adviseurs worden gevraagd om operationele modellen op te stellen en deze te verbinden aan doelstellingen op een hoger niveau binnen de organisatie.

Met de opkomst van digital en technologie als een bepalende factor binnen strategieën, of volgens sommigen tegenwoordig een cruciale onderscheidende factor, is digital strategy de laatste jaren uitgegroeid tot een groot vakgebied binnen het strategy consulting segment. Digital strategy consultants helpen klanten bij het creëren van IT-strategieën, plannen om technologie op te nemen in de bedrijfsstrategie, en zorgen er daarnaast voor dat bedrijfsafdelingen goed gepositioneerd zijn om te gaan werken met de nieuwe systemen, tools en hoogwaardige IT-architectuur.

Wij hebben specialisten in huis op alle mogelijke fronten van Strategie Consulting:

* Corporate Strategy *
* Business Model Transformation *
* Economic Policy *
* Mergers & Acquisitions *
* Organisational Strategy *
* Functional Strategy *
* Strategy & Operations *
* Digital Strategy *

Scroll naar boven